Новини проекту
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Вітаємо з Днем української писемності та мови!
ЛИСТОПАД ЦІН!
Вітання з святами Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника України та Днем українського козацтва!
Місяць кібербезпеки в Україні
Вітання з Днем працівників освіти!
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 25 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


Повні можливості електронного щоденника ви можете отримати у Розширеному пакеті послуг

Докладніше - https://e-schools.info/parents-service.


Вартість передплати Розширеного пакету послуг електронного щоденника до кінця 2020-2021 навчального року знижено до 300 грн.

Вартість передплати до кінця 1-го семестру (до 31.12.2020) – 160 грн.

Докладніше - https://e-schools.info/news/234


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

Дата: 28 жовтня 2019 о 08:52, Оновлено 28 жовтня 2019 о 08:53

СХВАЛЕНО

рішенням педагогічної ради

від 30.08.2019 Протокол  №25

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ПРИБУЗЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Галицинівської сільської ради

Вітовського району Миколаївської області

2019-2023 роки

ЗМІСТ

1. ВСТУП…………………………………………………………………………………………..2

2.КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ……………………………………………............3-20                

2.1. Загальні положення…………………………………………………………………..3-4

2.2. Організація освітнього процесу………………………………………………….5-6

2.3. Робота з обдарованими учнями………………………………………………….7-8

2.4.Виховна система закладу освіти…………………………………………………9-10

2.5.Науково-методичне забезпечення……………………………………………..11-12

2.6. Управління закладом освіти……………………………………………………..13-14

2.7. Кадрове забезпечення освітнього процесу…………………………………15-16

2.8. Збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти…………………17-18

2.9. Інформаційно-освітнє середовище………………………………………………. .19

2.10. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу………………20

3. ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ………..............21

1

                                                    І. ВСТУП       

                У сучасних умовах освіта набуває особливого значення для накопичення людиною професійних знань, навичок, мотивацій, для формування духовності, розуміння та пізнання людиною свого існування. Тому перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання створити комфортні умови для учасників освітнього процесу та забезпечити учням якісну освіту.

      Створення програми розвитку закладу загальної середньої освіти дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу на найближчі роки, допоможе якісно оновити зміст освіти, привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами цієї програми має стати формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; впровадження сучасних інформаційних технологій у освітній процес.

Розділи, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

 • Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 • Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.
 • Організація роботи з обдарованими дітьми.
 • Професійний розвиток педагогічних кадрів.
 • Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.
 • Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти.

                                                                                                                         2

ІІ. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Соціальний запит школи

Програма орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури , спрямованих на формування конкурентоспроможного учня; оптимізацію механізму управління школою, забезпечення єдності освітнього, виховного та педагогічного процесів.

Мета програми

Створення освітнього простору, який дозволить забезпечити розвиток та виховання учня, громадянина України, здатного впливати на особистісну освітню траєкторію та здатного порівнювати її з національними і загальнолюдськими досягненнями.

Завдання

1. Створення ефективної, постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.

2. Створенняумов духовно-творчого та громадянсько-патріотичного  розвитку особистості кожного учня що орієнтують здобувачів освіти на духовний розвиток, громадянську свідомість та самовдосконалення.

3. Покращення  матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

4. Створення умов для формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів в умовах допрофільної та профільної освіти та в системі роботи з обдарованими учнями.

Принципи діяльності

 • : ми цінуємо репутацію, засновану на високих стандартах освіти.
 • всебічно розвинути творчий потенціал учнів, сформувати успішну особистість.
 • ми прагнемо створити кращий світ за допомогою освіти.
 • усі зацікавлені сторони (батьки, громадськість) отримують максимум інформації про освітній процес і мають можливість впливати на нього.
 • ми прагнемо до інновацій у педагогічній діяльності і схвалюємо творчий підхід педагогів до навчально-виховного процесу.
 • Партнерство: ми досягаємо мети, працюючи разом.
 • Інтернаціональність мислення: ми приймаємо і цінуємо різноманітність,ставимося толерантно до кожної дитини як особистості.

Терміни реалізації Програми

2019-2023 роки

Етапи реалізації Програми

Організаційно-проектувальний етап - серпень-листопад 2019 року:

розробка Програми, Концепції розвитку закладу;

визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку школи;

Аналітико-практичний етап –

грудень 2019 року - вересень 2023 року.

практична реалізація Програми;

організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Програми.

Заключний етап –

жовтень 2023 - грудень 2023 року

аналіз результатів виконання Програми розвитку Прибузькоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;поширення позитивного досвіду;

Очікувані результати

 • Удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу
 • системні позитивні зміни
 • підвищення рівня та якості освіти.

Показники

ефективності

Програми

 • Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.
 • Зростання позитивного іміджу закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації розвитку Програми

4

2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мета:

 • забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів;
 • створення сприятливого середовища для навчання, самовираження і самореалізації учнів;
 • створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання.

Пріоритети:

 • запровадження сучасних форм і методів навчання;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;
 • формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Реалізація Концепції Нової української школи

Створення умов для здобуття якісної повної загальної освіти

2019-2023

Адміністрація

вчителі

2.

Залучення до навчання дітей 6- річного віку .

Розв’язання проблем наступності та перспективності між дошкільним закладом та школою

2019-2023

Адміністрація,

вчителі

3.

Організувати розробку та впровадження методичних рекомендацій щодо моніторингу оцінювання досягнень учнів

Підвищення якості знань учнів, що підтверджується результатами зовнішнього незалежного оцінювання

2019-2023

Адміністрація,

вчителі

4.

Організація індивідуального навчання учнів

Забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров’я

2019-2023

Адміністрація

вчителі

5.

Забезпечення формування в учнів високої мовної культури, оволодіння українською мовою на уроках

Здійснення цілісної системи розвитку демократичної самосвідомості учнів, виховання любові до України і почуття державного патріотизму

2019-2023

Адміністрація

вчителі

6.

Організація науково-дослідницької роботи учнів

Зростання кількості учнів, які беруть участь у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах

2019-2023

Адміністрація

вчителі

7.

Створення умов для навчання дітей з особливими потребами

Проводити: просвітницьку роботу щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі; консультаційну роботу батьків для обстеження дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі ;

Забезпечити:

безперешкодний доступ до території та приміщень школи; педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

6

2.3. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Мета:

 • створення умов для всебічного розвитку та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей;
 • сприяння самореалізаціїерудованого учня в освітньому процесі.

Пріоритети:

 • навчити дітей жити у швидкозмінному світі, спонукати їх самих виступати в ролі «носіїв змін»;
 • орієнтувати дитину на успіх у житті;

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

1.

Проводити:

комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, цілеспрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньоестетична, соціальна);

2019-2023

Адміністрація

вчителі

- науково-методичну підготовку педагогічних кадрів   з питань розробки та удосконалення форм, методів і засобів пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей;

2019-2023

Адміністрація,

вчителі

  - І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

2019-2023

Адміністрація,

вчителі

 - шкільні олімпіади серед учнів 4 класів з української мови, математики;

2019-2023

Адміністрація

вчителі

- шкільні олімпіади з психології виховні заходи стимулюючого і розвиваючого зміст

2019-2023

Адміністрація

вчителі

2

Запровадити:

систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації);

2019-2023

Адміністрація

вчителі

систему  психологічних тренінгів для обдарованих дітей  щодо зняття психологічної напруженості;

2019-2023

Адміністрація

вчителі

співпрацю батьків та педагогів школи (анкетування батьків, індивідуальне та групове консультування).

2019-2023

Адміністрація

вчителі

3

Забезпечити участь учнів школи

у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін

2019-2023

Адміністрація

вчителі

у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

2019-2023

Адміністрація

вчителі

у конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях, командних турнірах;

2019-2023

Адміністрація

вчителі

4.

Забезпечити :

моральне та матеріальне заохочення обдарованих  учнів

2019-2023

Адміністрація

вчителі

поповнення бібліотечних фондів закладу сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних  носіях

2019-2023

Адміністрація

вчителі

підвищення рівня професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю

2019-2023

Адміністрація

вчителі

8

2.4. ВИХОВНА СИСТЕМА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Мета:

 • удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;
 • виховання вільної особистості, активної у виборі власної життєвої позиції, свідомого громадянина України

Пріоритети:

 • виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей;
 • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості;
 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини.

Зміст роботи

Очікувані результати

Терміни

Відповідальні

1.

Здійснення виховного процес відповідно до діючих державних програм, інших нормативних актів, що обумовлюють виховну роботу в школі

Становлення соціально-активної, освіченої, морально і фізично здорової особистості на основі принципів, державних програм, інших нормативних актів

2019-2023

Заст.

директора з ВР ,

класні

керівники

2.

Удосконалення системи виховної роботи закладу, впровадження нових технологій та методик виховання дітей та учнівської молоді

Формування громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, творчого мислення, відповідальності, правових норм, духовного багатства.

2019-2023

Заст.

директора з ВР , класні керівники

3.

Здійснення виховної роботиза «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» , Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Виховання патріота, активного громадянина своєї держави

2019-2023

Заст.

директора з ВР, класні керівники

4.

Здійсненняправового та психологічногосупроводу дітей пільгового контингенту

Формування високоморальної особистості та її самореалізації на основі всебічного розвитку здібностей

2019-2023

Заст.

директора з ВР ,

класні

керівники

5.

Забезпечення ефективної профілактики девіантної поведінки дітей та учнівської молоді

Збільшення кількості учнів і батьків, що ведуть здоровий спосіб життя

2019-2023

Заст.

директора з ВР , класні керівники

6.

Поєднанняорганізаційно-педагогічної, родинно-сімейної та національно-культурної просвітницької діяльності

Сформовані у дітей моральні цінності з позиції добра та справедливості

2019-2023

Заст.

директора з ВР, класні керівники

7.

Формування в учнів у екологічної культури

Сформовані в учнів особистісні риси екологічної культури.

2019-2023

Заст.

директора з ВР ,

класні

керівники

8.

Формування у молодого покоління національних якостей, відновлення духовних надбань народу.

Відродження національних свят та обрядів, національних традицій

2019-2023

Заст.

директора з ВР , класні керівники

9

Поглиблення профорієнтаційної роботи

Усвідомлений вибір учнями майбутньої професії

2019-2023

Заст.

директора з ВР, класні керівники

10

2.5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мета:

 • підвищення якості науково-методичної роботи з забезпеченням різноманітних форм навчання;
 • підвищення ефективності освітнього процесу;
 • стимулювання самоосвіти та творчого пошуку вчителів.

Пріоритети:

 • ефективність науково-методичної роботи;
 • самоосвіта - індивідуальна робота кожного вчителя;
 • участь у методичній роботі - обов’язок кожного педагогічного працівника

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Створити умови для підвищення професійної майстерності та рівня методичної підготовки педагогічних кадрів

Підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників, сприяння їх самовдосконаленню та самоосвіті

2019-2023

Адміністрація

вчителі

2.

Своєчасно надавати різноманітні інформаційні послуги та консультації

Результат роботи вчителя - ефект розвитку учнів

2019-2023

Адміністрація

вчителі

3.

Створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками

Використання інноваційних методик у своїй роботі

2019-2023

Адміністрація

вчителі

4.

Забезпечувати вчителів електронними засобами навчання під час вивчення окремих предметів

Розвиток професійного

самовдосконалення

вчителів

2019-2023

Адміністрація

вчителі

5.

Забезпечити умови для ефективної роботи методичних об’єднань

Підвищення кваліфікаційного рівня вчителів

2019-2023

Адміністрація

вчителі

6.

Проводити різноманітні методичні заходи з педагогами (колективні: семінари-практикуми, педагогічні читання, науково-практичні конференції, методичні оперативні наради, семінари;

групові: методичні об’єднання, творчі групи, школи молодого вчителя, перспективного педагогічного досвіду; індивідуальні: наставництво, самоосвіта, стажування, консультації, підвищення кваліфікації).

Удосконалення методичної роботи школи; здатність педпрацівників до ініціативної, творчої, пошукової діяльності

2019-2023

Адміністрація

вчителі

12

2.6.  УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Мета:

 • вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи;
 • забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до сучасних вимог.

Пріоритети:

 • управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу, мотивація і контроль діяльності;
 • забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;
 • залучення громадськості для підвищення ефективності управлінням освітнімзакладом.

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін

виконання

Відповідальні

1

Управління освітнім процесом закладу. Проведення педагогічних рад.

Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня освітньої роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду

2019-2023

Адміністрація

вчителі

2

Впровадження моделігромадсько- державного управління школою на засадах рівноправної участі усіх учасників у забезпеченні ефективності освітнього процесу

Вивчення громадської думки та поширення її на прийняття управлінських рішень

2019-2023

Адміністрація

вчителі

3.

Створення цілісної системи управління, забезпечення якісного рівня контрольно-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог

Підвищення якості освітнього процесу. Розвиток творчого потенціалу кожного вчителя

2019-2023

Адміністрація

вчителі

4.

Забезпечення ефективної роботи Ради школи.

Спільна робота Ради школи та органів місцевого самоврядування

2019-2023

Адміністрація

вчителі

5.

Раціональний та доцільний розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією, учителями

Покращення роботи всіх сфер шкільної діяльності

2019-2023

Адміністрація

вчителі

6.

Адміністративно-господарська

робота

Покращення матеріально- технічної бази школи

2019-2023

Адміністрація

вчителі

7.

Забезпечення систематичного інформаційного супроводу освітнього процесу

Інформованість вчителів, учнів, батьків у роботі школи

2019-2023

Адміністрація

вчителі

14

2.7.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета:

 • створити систему планомірного поповнення школи висококваліфікованими спеціалістами та забезпечити високу результативність професійної діяльності педагогічних кадрів;
 • створити сприятливі умови для життя та професійної діяльності педагогічних працівників, забезпечити їхні конституційні права.

Пріоритети:

 • обґрунтоване прогнозування потреби в педпрацівниках;
 • стабілізація кадрового складу школи;
 • підвищення професійного рівня педпрацівників.

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Визначення потреби в педагогічних працівниках

Стабілізація кадрового складу школи

2019-2023

Адміністрація

вчителі

2.

Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації педпрацівників;

Зростання  професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу

2019-2023

Адміністрація

вчителі

3.

Внесення пропозицій щодо нагородження державними та відомчими нагородами та відзнаками працівників школи

Моральне та матеріальне стимулювання вчителів

2019-2023

Адміністрація

вчителі

4.

Удосконалення професіоналізму та методичної майстерності вчителів

Підвищення якості освіти

2019-2023

Адміністрація

вчителі

5.

Організація роботи з молодими та малодосвідченими вчителями.

Виявлення найбільш активної, талановитої молоді.

2019-2023

Адміністрація

вчителі

6.

Проведення психолого - педагогічних консиліумів, семінарів з метою удосконалення взаємовідносин «учитель - батьки - учень».

Підвищення ролі вчителя у формуванні особистості

2019-2023

Адміністрація

вчителі

7.

Залучення  вчителів до участі  у фахових конкурсах.

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників

2019-2023

Адміністрація

вчителі

16

2.8. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Мета:

 • створення умов для формування здоров’я кожного учасника

освітнього процесу;

 • формування особистості учня, спроможного розвивати себе фізично

та духовно;

      - розвиток культури здоров’я суб’єктів освітнього процесу.

Пріоритети:

 • виховання в учня відповідального ставлення до власного здоров’я;
 • формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя.

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Контроль за станом здоров’я учнів. Моніторинг поглибленого медичного огляду учнів

Забезпечення індивідуального підходу у освітньому процесі, створення умов для сприятливого фізичного та психічного розвитку дітей

2019-2023

медичний працівник

2.

Організація навчального дня з урахуванням санітарно-гігієнічних норм:

Забезпечення раціонального режиму дня учнів,

2019-2023

адміністрація

3.

Індивідуальні, групові, медико - психологічні консультації з проблем здоров’я. Виховні години , предметні вікторини, години спілкування, тренінги.

Досягнення високого рівня мотивації учнів щодо ведення здорового способу життя

2019-2023

Адміністрація

вчителі

4.

Забезпечення контролю за порядком, якістю та дотриманням норм харчування дітей

Організація харчування учнів

2019-2023

Адміністрація

5.

Організація профілактичної роботи зі збереження здоров’я учнів. Проведення шкільних змагань з окремих видів спорту та спортивних свят.

Формування здорового способу життя учнів.

2019-2023

Медична

служба

Психолог,

вчителі

6.

Залучення учнів до занять спортом у спортивних секціях та гуртках

Формування здорової особистості, набуття учнями навичок здорового способу життя.

2019-2023

Класні

керівники

7.

Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо здорового способу життя із залученням спеціалістів.

Профілактика шкідливих звичок серед підлітків

2019-2023

Психолог

Класні

керівники

Медичні

працівники

18

2.9. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Мета:

 • створення єдиного освітнього інформаційного середовища;
 • формування в учнів навичок самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації.

Пріоритети:

 • впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність;
 • комп’ютеризація освітнього процесу.

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Розвиток інформаційного простору закладу

Забезпечення комплексного підходу до використання сучаснихінформаційно - комунікаційних технологій в освітньому процесі

2019-2023

Адміністрація

2.

Формування баз даних педагогічних працівників школи, учнів

Новий рівень функціонування системи управління освітнім процесом та школою в цілому

2019-2023

Адміністрація

3.

Інформатизація управління школою:

інформатизація діяльності адміністративно-управлінської ланки;

Скорочення часу, виділеного на прийняття управлінських рішень

2019-2023

Адміністрація

4.

Інформатизація  освітньої діяльності учнів

Введення електронних журналів та щоденників

2019-2023

Адміністрація

вчителі

5.

Інформатизація методичної роботи школи.

Створення електронної бази шкільної бібліотеки та тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів

2019-2023

Адміністрація

бібліотекар

6.

Інформатизація діяльності бібліотеки

Розробка  та упровадження електронних документів

2019-2023

Адміністрація

7.

Формування інформаційної культури учасників освітнього процесу

Створення шкільного медіацентру

2019-2023

Адміністрація

19

2.10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мета:

 • забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання відповідно досучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Пріоритети:

 • здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази школи

Зміст роботи

Відповідальні

1.

Проводити технічний аналіз стану приміщень школи

Адміністрація

2.

Проводити поточний ремонт будівлі школи:

 • навчальних кабінетів,
 • спортивного залу,
 • допоміжних приміщень,
 • ремонт підлоги, заміна покриття,
 • коридорів, сходових клітин

Адміністрація

3.

Благоустрій шкільного подвір’я, встановлення огородження, фарбування спортивного обладнання

Адміністрація

4.

Проводити ревізію та реконструкцію освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів).

Адміністрація

5.

Проводити ревізію та реконструкцію теплопостачання

Адміністрація

6.

Проводити інвентаризацію шкільного майна

Адміністрація

7.

Заміна дверей, замків, ручок

Адміністрація

8.

Придбання шкільних меблів

Адміністрація

9.

Здійснювати ремонт та оновлення комп’ютерної техніки

Адміністрація

10.

Придбання спортивного інвентарю

Адміністрація

11.

Забезпечення школи необхідними засобами прибирання (халати, дезинфікуючі та миючі засоби)

Адміністрація

12.

Забезпечення школи прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра)

Адміністрація

13.

Забезпечення медикаментами та канцтоварами

Адміністрація

14.

Забезпечення дотримання техніки безпеки і протипожежної безпеки учасниками освітнього процесу

Адміністрація

20

3. ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Критерії

Діагностичні методики

Періодичність

Оцінка навчальної діяльності

Вивчення рівня сформованості загальноосвітніх компетенцій

Два рази на рік

Якість знань, умінь і навичок, готовність випускників до продовження освіти

Аналіз навчальних досягнень учнів за семестр, за рік, зрізів знань, результатів ДПА та ЗНО

За графіком шкільного внутрішнього контролю

Ступінь використання ІКТ в освітньому процесі

Аналіз роботи шкільних методичних об’єднань

Один раз на рік

Рівень професійної компетентності вчителя

Моніторинг професійної діяльності вчителя, вивчення досвіду роботи вчителів

Один раз на рік

Рівень вихованості учнів

Анкетування та моніторинг

Один раз на рік

Ступінь задоволення учнів і батьків станом наданняосвітніх послуг

Анкетування

Один раз на рік

Збереження та зміцнення здоров'я школярів

Аналіз медичних карток та фізичного розвитку учнів

Один раз на рік

Рівень взаємодії всіх учасників освітнього процесу

Аналіз результативності реалізації Програми

Один раз на рік

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.